Kapitola XII: Co očekávat

Jsme součástí toho, čeho chceme dosáhnout. Byli jsme tím, jsme tím a budeme tím. Jsme součástí harmonického stavu vedoucího mimo mysl. Jsme, ale musíme pohlédnout sami na sebe. Sami na svůj celek za běhu, kterým je myšlenkový proces. Můžeme docílit toho, že si sebe zase uvědomíme, nikdy sami sebe ovšem nemůžeme ztratit.

Pro otevření mysli větší kapacitě světla duše (vědomí) a celku (jednotě vědomí) je třeba si uvědomit (vědět, nikoli věřit), že “já” je součást lásky existence a podněty mysli vedou od a zpět z mentální úrovně k lásce existence. Tedy vědět, že láska existence je to nejdůležitější a duše, duch i “já” mentální úrovně v zrcadlení je celá bytost v projevu úrovně lásky.

º

Lidé se postupně začnou uvědomovat, že jejich mysl je pouze součást informačního prostředí, které funguje na více úrovních realit dle frekvenčních “pater”. Vědomě si uvědomí své vlastní vědomí, svou nejvíce frekvenční podstatu v mysli a ztotožní se s proudem, který je jejich počátkem. Mysl, stejně jako veškeré vnější prostředí budou vnímat jako informační rozhraní. Nebudou se již ztotožňovat se svou myslí a zároveň začnou odpojovat podněty mysli, které nejsou v souladu s jejich vědomím. 

Lidé začnou vnímat veškeré informace v mysli jako prostředí, které mohou ovlivnit vůlí svého vědomí v souladu s láskou k životu. Srdeční centrum se pro ně stane zdrojem napojení k celku a vědomí a lidé se budou mnohem více vnímat jako plnohodnotné mezičlánky vědomích energií/bytostí v celkové struktuře, ve které se ocitají v prostředí zemských úrovní reality. 

Lidé se naučí odpojovat nežádoucí podněty mysli, hlasy i navádění, jako když odpojí nežádoucí stanice od antény a tím budou zvyšovat i svou kapacitu světla. K tomuto je třeba více a více se dívat “dovnitř” a rozpoznávat zpětné podněty a napojení mysli, stejně tak jako emoce, nálady a energie. Vnímat, odkud plynou, jaký mají podtext, počátek a důvod. Lidé se naučí přes lásku napojovat na své pravé já a intuitivně ve své mysli touto komunikací vše identifikovat. Budou více kontrolovat, co prochází jejich myslí a budou identifikovat duchovní síly, které jsou na počátku akcí duchovních podnětů a reakcí. Napojením na své duševní já bude kontinuálně uvědomělé a jediné možné. Uvědomí si, že toto napojení bylo jejich součástí vždy, avšak zpětná práce na uvědomění si propojení celé bytosti a práce v souladu s oběma stranami závoje bude zásadní pro celkové probuzení své duševní bytosti až k mentální rovině přes úrovně realit.

Postupem času se lidé začnou procházet více úrovněmi realit, jako když plně přechází z jednoho snu do druhého. Vnímání dalších realit bude stejně smyslově silné, jako vnímání “Světa” a veškeré změny budou probíhat v souladu s akcemi a reakcemi duševní roviny na obou stranách závoje až k mentální úrovni.

Lidem se otevřou nové schopnosti vnímání jemnohmotnými smysly. Bodou cítit energie a budou vnímat elektromagnetické proudy a jejich ovlivňování. Mnohem více budou napojeni na intuici a zpětný zrcadlový obraz se svou duší, která je bude vést přes informační rozhraní mysli. Začnou chápat, že omezení je pouze omezením mysli a otevření se uvědomění duševní podstaty, otevře přístup do jiných realit a světů, jelikož zrcadlení a podněty se mění v mysli, nikoli ve “vnějším” světě.

Zrakem budou lidé vnímat i duchovno, tedy budou vnímat věci, které doposud nemohli. Budou tak vnímat širší spektrum vibrací i dalšími smysly, které měli zakrněné.

Telepatická komunikace se stane běžným prostředkem komunikace, jelikož jde pouze o myšlenkový přenos informací v informačním poli

Mnohem více bude dbáno na elektromagnetické prostředí okolí i vlastního těla. Lidé se naučí používat vědomě vůli, skrze mysl a budou schopni formovat mnoho věcí, které jim i ostatním pomohou v životě, například v odstranění nežádoucích vlivů. 

Nejzásadnější bude kontinuální napojení na jednotu a nejvyšší frekvenci lásky.

“Individualita mysli, ztotožňování se s podněty v mysli, uvěření v zrcadlení a zapomenutí mimoživotní fáze nemění fakt, že člověk je duch, se svou duševní úrovní.  Mentální úroveň se po probuzení stává duchovní úrovní duše. Zcela.”

Print Friendly, PDF & Email